OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

   

PROFIL ADVOKÁTA

Mgr. Zlata Kapustová, advokát

- promovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v roku 2008 
- do zoznamu Slovenskej advokátskej komory zapísaná pod č. 6263
- samostatnú advokátsku prax vykonáva od roku 2012