OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

ADVOKÁT
Zlata Kapustová

Skúsenosti a profesionalita

Bootstrap Slider

HOME - ADVOKÁT DOLNÝ KUBÍN

Advokátska kancelária Mgr. Zlata Kapustová


Kancelária poskytuje právnu pomoc a právne služby v širokej oblasti, najmä v oblasti obchodného práva a všeobecného občianskeho práva, ochrany osobnosti, práva spotrebiteľov, pracovného a rodinného práva, ako aj správneho práva.

Poskytovanie právnych služieb zahŕňa poradenstvo, právne analýzy a zastupovanie. Dôraz je kladený na otvorené jednanie s klientom, individuálny prístup a dôsledné spracovanie jednotlivých prípadov z pohľadu platnej právnej úpravy a rozhodovacej činnosti súdov.