OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

PRÁVNE SLUŽBY PRI PODNIKANÍ


Poskytujeme právne služby pri bežnom podnikaní právnických osôb, najmä obchodných spoločností a družstiev, ako aj pri podnikaní fyzických osôb – podnikateľov. Takéto právne služby sa týkajú praktického fungovania podnikateľa, jeho práv a povinností voči úradom a štátu, pracovno-právnych vzťahov, zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi a vzťahov so zákazníkmi.