OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

RODINNÉ PRÁVO


Poskytujeme právne služby v oblasti rodinného práva, najmä v oblasti úpravy práv a povinností k maloletým deťom, striedavej osobnej starostlivosti, výživného, v rozvodových konaniach a v konaniach o vyporiadanie majetkových vzťahov. Rodinné vzťahy majú osobitný, veľmi citlivý charakter. Preto sa kladie dôraz na korektnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami a pokiaľ je to možné, vyvíja sa snaha o usporiadanie vzťahov predovšetkým dohodou.