OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK


Platobná nedisciplinovanosť dlžníkov je v súčasnosti pomerne častá. Advokátska kancelária analyzuje možnosti, ako čo najefektívnejšie pohľadávku vymôcť a informuje klienta o rizikách vymáhania pohľadávky pred súdom, preverí platobnú schopnosť dlžníkov, zastupuje pred súdmi v konaniach o zaplatenie pohľadávky, v exekučných konaniach a v konkurzných konaniach.